Zaimki zwrotne w języku niemieckim

Zaimek zwrotny, wraz z przyporządkowanym mu czasownikiem, wyraża, że podmiot wykonał daną czynność na samym sobie. Zwróć uwagę na różnice w języku polskim i niemieckim. Polski zaimek „się” przybiera identycznie formy dla każdej osoby. Niemieckie „sich” odmienia się przez osoby i tworzy całość z czasownikiem w zdaniu. Zaimek zwrotny i czasownik powinny stać blisko siebie. Nie może rozdzielić ich rzeczownik lub przymiotnik. Jednak między nimi czasami ma prawo stanąć zaimek osobowy.

Uzupełnij zdania o brakujące zaimki zwrotne – zwróć uwagę na poprawną formę gramatyczną. Wybierz jeden poprawny zaimek spośród 4 opcji.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Er kann sich das nicht vorstellen. [sich vorstellen]

1.) Ich dusche nach dem Aufstehen. [sich duschen]

2.) Wir interessieren für Kunst. [sich interessieren]

3.) Wir freuen auf das nächste Weihnachtsfest. [sich freuen]

4.) Wir waschen die Hände vor dem Essen. [sich waschen]

5.) Ich freue auf die Reise nach London. [sich freuen]

6.) Er freut über sein Geschenk. [sich freuen]

7.) Ich ziehe an. [sich anziehen]

8.) Er putzt seine Zähne und zieht [selbst] an. [sich putzen / sich anziehen]

9.) Sie bewegt selten. [sich bewegen]

10.) Du interessierst für Sport [sich interessieren]

11.) Du interessierst für Kunst? [sich interessieren]

12.) Ich habe für einen neuen Job beworben. [sich bewerben]

13.) Du findest schön. [sich finden]

14.) Sie können nicht entscheiden. [sich entscheiden]

15.) Meine Eltern sehen einen Film im Kino an. [sich ansehen]

16.) Ich wasche meine Haare. [sich waschen]

17.) Ich ziehe die Schuhe an. [sich anziehen]

18.) Du nimmst viel Zeit für deine Kinder. [sich nehmen]

19.) Hast du es schon überlegt. [sich überlegen]

20.) Ich überlege es . [sich überlegen]

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Koniugacja"

Kontakt Ogólne Warunki Handlowe Prywatność