Zaimki nieokreślone w języku niemieckim

Zaimki nieokreślone, zarówno w języku polskim, jak w niemieckim, służą do wyrażania bliżej niesprecyzowanych pojęć, np. osób, rzeczy, które nie mają znaczenia z punktu widzenia mówiącego. Mogą wskazywać też na obojętny stosunek do miejsca, przedmiotu, cechy lub informować, że to dowolne miejsce, przedmiot itd. W języku niemieckim najczęściej spotkać je można w zdaniach, w których podmiot-wykonawca czynności jest nieokreślony. Czasem łączą się z czasownikami modalnymi i wyrażają zakaz, nakaz, pozwolenie, powinność.

Prawidłowe wykonanie ćwiczenia polega na uzupełnieniu zdań o brakujące zaimki nieokreślone – wybierz właściwą formę z 4 opcji.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Ist hier jemand, der Englisch spricht?
1.) Kannst du mir zu essen geben?

2.) Wo kann hier ein Ticket kaufen?

3.) Wo kann hier zu trinken finden?

4.) Gehört dieser Hund?

5.) Weiß wo mein Telefon ist?

6.) Du weißt auch das nicht? Du weißt einfach .

7.) Wir sind hungrig, denn wir haben zu essen.

8.) Es ist zu Hause. sind im Urlaub.

9.) Kannst du mir helfen?

10.) Ich kann nicht arbeiten. Minute klingelt das Telefon.

11.) Jahre wieder, kommt das Christuskind.

12.) Hat von euch Idee?

13.) hat ein Ende.

14.) Ich möchte dich besuchen, aber du bist Mal nicht zu Hause.

15.) Wie wird Pilot?

16.) Es regnet den ganzen Tag. Das gefiel .

17.) Tag gehe ich mit unserem Hund spazieren.

18.) In unserem Haus war ein Einbrecher, aber hat etwas gesehen.

19.) Autos sind vom Regen nass geworden.

20.) hat hier seine Uhr vergessen.

21.) Bei uns kann fast Erfolg und Glück im Leben haben.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Zaimki"