Niemieckie ćwiczenia

Niemieckie ćwiczenia online obejmujące najważniejsze obszary gramatyki, które sprawiają najwięcej trudności cudzoziemcom. Są to darmowe ćwiczenia online, które służą do trenowania stosowania zasad gramatycznych na poziomie dla początkujących i zaawansowanych. Występują w dwóch formach: wielokrotnego wyboru i wypełnianie formularza.

W ćwiczeniach wielokrotnego wyboru, otrzymujesz maksymalnie cztery podpowiedzi do wyboru. Spośród nich musi wybrać jedną właściwą odpowiedź. Ćwiczenia polegające na uzupełnianiu pustych pól nie przewidują żadnych wyborów. Musisz samodzielnie wpisać prawidłową odpowiedź w luki pozostawione przy pytaniu lub w zdaniach.

W większości przypadków znajdują się wskazówki do odpowiedzi. Wszystko to są testy online, więc zaraz po wypełnieniu i wysłaniu ćwiczenia dostajesz odpowiedź z informacją czy został wypełniony poprawnie czy nie.

Ćwiczenia dla początkujących

Antonimy molto facile
Zaimki osobowe molto facile
"haben" molto facile
Numery od 1 do 20 molto facile
Bezokolicznik molto facile
Czas teraźniejszy facile
"sein" facile
Pytania i zaimki facile
Rodzajniki "der", "die", "das" facile
Czasowniki nieregularne facile