Przypadki w języku niemieckim

Znajomość poszczególnych przypadków oraz umiejętność ich poprawnego stosowania to podstawa dla każdego, kto myśli o swobodnym i wolnym od błędów posługiwaniu się językiem niemieckim. Mimo tego, że gramatyka języka niemieckiego opiera się jedynie na czterech przypadkach (w odróżnieniu od gramatyki polskiej, gdzie mamy ich siedem) to właśnie ten aspekt sprawia wszystkim uczącym się najwięcej problemów.

Dla przypomnienia - język niemiecki operuje czterema przypadkami: Akkusativ - to odpowiednik polskiego mianownika, odpowiada na pytanie kto? co? Genitiv - dopełniacz, odpowiada na pytanie czyj? kogo? czego? Dativ - celownik, odpowiada na pytanie komu? czemu?, jak i kiedy? gdzie? Akkusativ - biernik, odpowiada na pytanie kogo? co?, a także dokąd?

Podobieństwa na języka polskiego są oczywiście widoczne, ale w tym wypadku kwestia ta jest nieco bardziej skomplikowana - proste przełożenie przypadków polskich na niemieckie nie zawsze się sprawdza. Co więcej, przypadek wpływa na rodzajnik, decyduje też o końcówce przymiotnika czy rzeczownika, słowem: pozwala zrozumieć gramatykę języka niemieckiego i posługiwać się nim poprawnie. Dodatkowo - określony przypadek często podporządkowany jest poszczególnym przyimkom, takim jak: zu, nach czy mit, a niektóre zaimki mogą "łączyć się" z dwoma przypadkami. Wszystko to stanie się łatwiejsze po starannym wykonaniu wszystkich przygotowanych ćwiczeń. Pozwolą one każdemu poznać poszczególne przypadki oraz nauczyć się ich szybkiego rozróżniania.

Niemieckie ćwiczenia

Biernik facile (21 cwiczenia)
Celownik facile (21 cwiczenia)
Mianownik molto facile (16 cwiczenia)
Dopełniacz facile (20 cwiczenia)
Biernik czy celownik? facile (22 cwiczenia)
Biernik czy mianownik? facile (21 cwiczenia)
Mianownik, celownik czy biernik? molto facile (22 cwiczenia)
Przypadki facile (13 cwiczenia)
Zaimki w bierniku facile (24 cwiczenia)
Zaimki w celowniku molto facile (21 cwiczenia)
Zaimki w mianowniku molto facile (17 cwiczenia)
Zaimki w dopełniaczu molto facile (16 cwiczenia)

Wprowadzanie tekstu
Zadanie wielokrotnego wyboru