Spójniki w języku niemieckim

Płynna wypowiedź w każdym języku wymaga zastosowania zdań złożonych (współrzędnie i podrzędnie). Najczęściej zdania takie oddzielone są właśnie spójnikami (die Konjunktion) - zupełnie jak w języku polskim. Różnica tkwi tu natomiast w tym, że niektóre spójniki w języku niemieckim wymuszają zmianę szyku następującego po nich zdania podrzędnego. Temu właśnie zagadnieniu poświęcone poniższe ćwiczenia.

Zagadnienie to jest bardzo istotne, bowiem właśnie niewłaściwy szyk zdania to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez Polaków uczących się języka niemieckiego. Ma to swoje źródło w tym, że nasz język ojczysty dopuszcza dowolność umiejscowienia czasownika w zdaniu, język niemiecki natomiast „przewiduje” dla niego stałe (i różne w zależności od szyku zdania) miejsce. Tak więc kolejny raz tak zwane kalki językowe są przyczyną błędów.

Przygotowane zadania pozwalają opanować zasady dotyczące szyku zdania - prostego, przestawnego oraz końcowego. Dodatkowo pozwolą ona także wyeliminować inne częste błędy, takie jak niewłaściwe użycie spójnika wenn lub wann.

Niemieckie ćwiczenia

Spójniki molto facile (14 cwiczenia)
Spójniki podrzędne facile (10 cwiczenia)
"dass" czy "weil"? molto facile (16 cwiczenia)
"dass" czy "ob"? molto facile (13 cwiczenia)
"als", "wenn", "wann" czy "ob"? molto facile (18 cwiczenia)
"als", "wenn" czy "wann"? facile (16 cwiczenia)

Wprowadzanie tekstu
Zadanie wielokrotnego wyboru