Spójniki podrzędne w języku niemieckim

Ten typ spójników wyróżnia się tym, że łączy dwa człony zdania, z których jeden jest podrzędny wobec drugiego (powstaje zdanie współrzędnie złożone). W takim wypadku zmianie ulega szyk zdania - orzeczenie znajduje się na końcu zdania głównego, zawierającego spójnik. Spójnikami takimi są między innymi: während, nachdem, bis, als, wie, weil, wenn, obwohl, dass, ob.

Ćwiczenia polegają na wyborze prawidłowego, pasującego do kontekstu spójnika spośród czterech podanych obok zdania. Ich dokładne wypełnienie pozwoli uniknąć wielu błędów, często popełnianych w tego rodzaju zdaniach.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Weißt du, ob morgen das Wetter gut ist?
1.) Ich komme nicht in die Schule, ich krank bin.

2.) Mein Bruder geht nicht in die Schule, er krank ist.

3.) Ich weiß nicht, uns meine Mutter besucht.

4.) ich schlafe, klingelt das Telefon.

5.) Der Zug fährt nicht, zu hoch Schnee liegt.

6.) ich 16 war, reiste ich zum ersten Mal nach England.

7.) Ich kaufe noch ein, ich nach Hause komme.

8.) Ich weiß nicht, ich heute nach Hause komme.

9.) Wir fahren in den Urlaub, wir genug Geld haben.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Spójniki"