Zdania po niemiecku

Poniższe ćwiczenia stanowią zwieńczenie Twojego dotychczasowego wysiłku, zawierają w sobie bowiem całą wiedzę, której dotyczyły poprzednie zestawy ćwiczeń. Przygotowanie zadania skupiają się na zmianie zdań z liczby pojedynczej na mnogą, utrwalają także wiedzę dotyczącą zdań podrzędnie złożonych.

Innymi słowy - wspomagają one kompetencje potrzebne do swobodnej rozmowy w języku niemieckim. Temu celowi służą także zadania dotyczące zdań pytających i odpowiadających - potwierdzających i przeczących. Szczególnie ważnym aspektem ćwiczeń są zadania dotyczące tworzenia zdań przeczących - różnice między językiem polskim a niemieckim sprawiają, że osoby uczące się popełniają tu wiele błędów. Z tego samego powodu poniższe ćwiczenia koncentrują się także na szyku zdania.

Dobra lub lepsza znajomość języka oznacza także znajomość reguł interpunkcyjnych - także i ten element znalazł odbicie w poniższych ćwiczeniach. Dodatkowym efektem sumiennego wykonania poniższych ćwiczeń będzie także utrwalenie nabytej wiedzy i poszerzenie słownictwa.

Niemieckie ćwiczenia

Pojedyncza i mnoga molto difficile (12 cwiczenia)
"Das" czy "dass"? molto facile (17 cwiczenia)
Pytania i zaimki facile (19 cwiczenia)
Pytania i odpowiedzi molto facile (10 cwiczenia)
Zaimki względne facile (17 cwiczenia)
Przeczenie facile (16 cwiczenia)

Wprowadzanie tekstu
Zadanie wielokrotnego wyboru