Pytania i odpowiedzi w języku niemieckim

Proste pytania w języku niemieckim komponujemy, stawiając na początku zaimek pytający (np. wer, wo, woher), a następnie dalszą część zdania w szyku przestawnym orzeczenie + podmiot. Do najczęściej słyszanych w języku niemieckim pytań należą: - Wie heißt du? - Jak się nazywasz? - Woher kommst du? - Skąd pochodzisz? - Wie alt bist du? - Ile masz lat? W zdaniu pytającym bez typowego zaimka pytającego również stosuje się szyk przestawny, np. - Hast du Hunger? - Jesteś głodny/głodna? - Bist du krank? - Jesteś chory/chora?

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Weil mir die Farbe gefällt. hast du dir ein blaues Auto gekauft?
1.) Woher kommst du?

2.) Wann kommst du nach Hause?

3.) In welchem Land befindet sich London?

4.) Wer von diesen Männern ist dein Vater?

5.) Hier stehen drei Autos. Welches ist dein Auto?

6.) Wohin fliegst ihr in den Urlaub?

7.) Warum hast du keine Freundin? ich noch nicht die richtige Frau getroffen habe.

8.) Wem gehört diese Tasche?

9.) Warum wohnst du in Berlin?

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Zdania"