Przymiotniki w języku niemieckim

Przymiotnik (das Adjektiv) to ważna część mowy, określa on cechy istot żywych i martwych, zjawisk, stanów i tak dalej. Jego zasadniczą funkcją jest dookreślenie, podanie szczegółów dotyczących rzeczownika. W języku niemieckim przymiotnik odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje, podlega także stopniowaniu - zupełnie jak w języku polskim. Mimo podobieństwa zagadnienie to sprawia również wiele kłopotów wszystkim tym, którzy uczą się języka niemieckiego. Pozornie zagadnienie to jest wyjątkowo skomplikowane (wiele zasad najczęściej ujmowanych w tabele), jednak ci, którzy uważnie wykonali poprzednie zestawy zadań szybko odkryją, że rządzą tu takie same, logiczne i klarowne zasady.

Odmiana przymiotnika w praktyce sprowadza się do nadania mu odpowiedniej końcówki - ta natomiast zależy od rodzajnika określanego przez przymiotnik rzeczownika, liczby oraz przypadku. Od razu widać więc, że odmiana przymiotnika sprowadza się do zastosowania tylko jednej nowej reguły (końcówki, które przybiera przymiotnik) do znanych już z poprzednich ćwiczeń zasad. Zestaw zadań został tu skonstruowany w taki sposób, by płynnie przechodzić od jednej zasady do drugiej, od jednego przypadku do kolejnego.

Umiejętność stopniowania przymiotnika jest niezwykle przydatna w codziennej komunikacji - proponowane ćwiczenia pomogą szybko poznać reguły stopniowania regularnego, jak i nieregularnego, w którym zmianie ulega temat wyrazu, a nie jedynie jego końcówka.

Niemieckie ćwiczenia

Antonimy molto facile (14 cwiczenia)
Deklinacja molto facile (17 cwiczenia)
Końcówki facile (12 cwiczenia)
Stopień najwyższy molto difficile (19 cwiczenia)
Stopień wyższy facile (16 cwiczenia)
Stopień wyższy i najwyższy facile (25 cwiczenia)

Wprowadzanie tekstu
Zadanie wielokrotnego wyboru