Stopień wyższy przymiotników

Stopień wyższy przymiotników służy przede wszystkim do budowania porównań i oznacza większe nasilenie wskazanej cechy. W języku niemieckim tworzy się go najczęściej przez dodanie przyrostka -er. Jednak nie zapominaj również o stopniowaniu nieregularnym. Porównania przymiotników w języku niemieckim buduje się podobnie jak w polskim, tzn. przy pomocy specjalnego spójnika w zdaniu – als (niż), np. Ania lernt besser als Kasia. (Ania uczy się lepiej niż Kasia).

Ćwiczenie polega na tworzeniu analogicznych porównań – w puste pola powinieneś wpisać odpowiednią formę przymiotnika – dobierz właściwą końcówkę przymiotnikową.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Paul (25 Jahre) ist älter als Anna (21 Jahre). [alt]

1.) Ein Ferrari ist als ein Bus. [schnell]

2.) Die Hauptstraße (5m) ist als die Friedrichstraße (2m). [breit]

3.) Anna (1,50m) ist als Lena (1,75m). [klein]

4.) 10 Kilo Gold sind als 50 Kilo Silber. [leicht]

5.) Silber ist als Gold. [billig]

6.) Unser Auto (150 km/h) ist als das der Nachbarn (200 km/h). [langsam]

7.) Der Mann (100 kg) ist als die Frau (50 kg). [schwer]

8.) Helmut (sehr gut) ist als Helga (schlecht). [gut]

9.) Mein Vater (52 Jahre) ist als meine Mutter (49 Jahre). [alt]

10.) 1000 Meter sind als 100 Meter. [lang]

11.) Ein Apfel (1,20 Euro) ist als eine Kartoffel (0,20 Euro). [teuer]

12.) Mein Bruder (12 Jahre) ist als meine Schwester (15 Jahre). [jung]

13.) 10 Meter sind als 100 Meter. [kurz]

14.) Dieter (1,90m) ist als Manfred (1,80m). [groß]

15.) Der Mount Everest ist als die Zugspitze. [hoch]

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Koniugacja"