Czasy w języku niemieckim

Prawidłowe określenie czasu, w jakim dokonujemy wypowiedzi to podstawa w komunikacji, oznacza też pełne zrozumienie gramatyki danego języka. Osobom uczącym się języka niemieckiego sprawiają one wiele problemów, dlatego tak ważnym jest dokładne wykonanie poniższych ćwiczeń.

Pozwoli to na uniknięcie wiele powszechnie występujących błędów i będzie stanowić kolejny ważny krok na drodze ku biegłej znajomości tego języka.

W gramatyce niemieckiej wyróżnia się siedem czasów. Są to:


Dodatkowo ćwiczenia zostały uzupełnione o tryb rozkazujący i tryb przypuszczający.

Ćwiczenia zostały specjalnie podzielone dla osób o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka niemieckiego. Początkujący powinni skupić się zwłaszcza na czasie teraźniejszym z racji jego powszechności, jak i wielu wyjątków i form nieregularnych. Równie istotne będzie zaznajomienie się z regułami dotyczącymi czasów przeszłych, a zwłaszcza tworzeniem zdań z tak zwanymi czasownikami posiłkowymi (haben, sein oraz werden). Osoby zaawansowane z pewnością znajdą sporo wyzwań w ćwiczeniach dotyczących czasu zaprzeszłego, trybu rozkazującego oraz sprawiającego Polakom wiele trudności trybu przypuszczającego. Sumienne wykonanie poniższych ćwiczeń pozwoli utrwalić nabytą wiedzę i będzie stanowić wspaniałe przygotowanie pod lekturę tekstów i rozumienie dowolnych wypowiedzi w języku niemieckim.

Niemieckie ćwiczenia

Czas przeszły prosty facile (20 cwiczenia)
Czas teraźniejszy facile (22 cwiczenia)
Czas przyszły I molto facile (11 cwiczenia)
Czas przeszły (Perfekt) facile (25 cwiczenia)
Czas zaprzeszły molto facile (19 cwiczenia)
Czas przyszły II molto facile (13 cwiczenia)
Bezokolicznik molto facile (22 cwiczenia)
Tryb łączący I molto facile (19 cwiczenia)
Tryb łączący II facile (26 cwiczenia)
Tryb rozkazujący facile (16 cwiczenia)
Perfekt z „sein“ molto facile (19 cwiczenia)
Perfekt z „haben“ molto facile (15 cwiczenia)
Tworzenie Partizip II facile (18 cwiczenia)

Wprowadzanie tekstu
Zadanie wielokrotnego wyboru