Czas przyszły II (Futur II) w języku niemieckim

Czas przyszły II (Futur II) jest stosowany wtedy, gdy istnieje pewność lub przekonanie o tym, że dana czynność zakończy się w przyszłości lub w momencie jej relacjonowania (gdy przypuszczamy, że coś się już wydarzyło). Konstrukcja Futur II opiera się na odmienionej przez osoby formy czasownika werden w czasie teraźniejszym oraz bezokolicznika czasu przeszłego (Infinitiv II Aktiv), który składa się z trzeciej formy czasownika (Partizip II) oraz bezokolicznika sein lub haben (w zależności z którym z nich łączy się czasownik główny).

Wyrażając przypuszczenie w Futur II często używa się określenia "wohl":

"Sie wird wohl ins Kino gegangen sein." – Ona chyba poszła do kina.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Morgen um diese Zeit werde ich dir dein Geschenk bereits gegeben haben. [geben]

1.) Ich eine Stunde Fußball , wenn ich die Lust verliere. [spielen]

2.) In drei Stunden ich genug . [lernen]

3.) Ihr bereits , wenn ich nach Hause komme. [essen]

4.) In einem Jahr wir alle Prüfungen . [schreiben]

5.) Nächste Woche du bereits dein neues Auto . [kaufen]

6.) Wenn du noch durstig bist, dann du nicht genug . [trinken]

7.) Opa morgen bereits , dass wir ihn besuchen kommen. [vergessen]

8.) Du schon 15 Minuten , wenn ich ins Büro komme. [arbeiten]

9.) In zwei Stunden ihr lange genug . [warten]

10.) ich mit 60 bereits in New York ? Ich weiß es nicht. [sein]

11.) Morgen um diese Zeit, wir bereits in Berlin . [ankommen]

12.) Meine Schwester bereits 18 , wenn sie ihren Führerschein macht. [werden]

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Koniugacja"

Kontakt Ogólne Warunki Handlowe Prywatność