Przyimki w języku niemieckim

Przyimek (das Präpositionen) występuje przy innym wyrazie, służy do wskazania istnienia związku, relacji miedzy przedmiotami lub zjawiskami. Tyle książkowa definicja, w praktyce przyimki są wszechobecne, posługujemy się nimi nieustannie. O ile w języku polskim ich użycie nie prowadzi do żadnych niemal zmian - przyimki są bowiem nieodmienne i niesamodzielne, o tyle w języku niemieckim - właśnie z powodu ich niezmienności w języku polskim - sprawa trochę się komplikuje.

Podczas ćwiczeń dotyczących deklinacji zasygnalizowano już, że w języku niemieckim przyimek decyduje o następującym po nim przypadku wraz ze wszystkimi idącymi za tym konsekwencjami (zmiana rodzajnika, końcówki przymiotnika itd.). Niektóre przyimki łączą się tylko z trzecim przypadkiem (Dativ) - na przykład mit, von, zun, inne tylko z czwartym (Akkusativ) - durch, ohne, um. Spora ich grupa łączy się jednak bądź z jednym przypadkiem, bądź z drugim - tu konieczna jest znajomość zasad (czwarty przypadek stosujemy, gdy czasownik wskazuje na ruch, zmianę miejsca lub stanu) oraz - co najważniejsze praktyka. Ta sama zasada stosuje się do najczęściej mylonych przez Polaków przyimków - aus i von oraz zu i nach. Poniższy zestaw zadań utrwali Waszą wiedzę i wykształci tak ważne dla skutecznej nauki nawyki, które pozwolą uniknąć najczęstszego błędu związanego z przyimkami - stosowania polskich kalek językowych.

Niemieckie ćwiczenia

z celownikiem facile (15 cwiczenia)
z biernikiem facile (14 cwiczenia)
z dopełniaczem molto facile (12 cwiczenia)
z biernikiem lub z celownikiem facile (19 cwiczenia)
Przyimki miejsca facile (15 cwiczenia)
Przyimki czasu molto facile (19 cwiczenia)
„aus“ kontra „von“ facile (13 cwiczenia)
„nach“ kontra „zu“ facile (10 cwiczenia)

Wprowadzanie tekstu
Zadanie wielokrotnego wyboru