Przyimki łączące się z dopełniaczem

Sporo grupa przyimków w języku niemieckim występuje zawsze z drugim przypadkiem - dopełniaczem. Należą do niej przyimki takie jak: anstatt, trotz, während, wegen, außerhalb, innerhalb. Są one stosunkowo rzadziej używane, stąd też często są przyczyną wielu błędów.

Poniższy zestaw ćwiczeń doskonali umiejętność stosowania tych przyimków. Zadanie polega na doborze jednego właściwego spośród czterech podanych obok. Jak zwykle tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Trotz des schlechten Wetters gehe ich spazieren.
1.) Die Kinder sitzen Hauses.

2.) Meine Eltern sitzen Hauses.

3.) Die Kirche steht Rathauses.

4.) Konzerts, trank ich drei Flaschen Bier.

5.) Der Schaden ist Autos sichtbar.

6.) Das Meer ist Landes.

7.) meiner Verletzung kann ich kein Sport machen.

8.) Abends haben vier Freunde bei mir angerufen.

9.) Wir hatten schlechten Wetters eine schöne Reise.

10.) Stadt leben viele wilde Tiere.

11.) Wetters, fahre ich mit dem Fahrrad.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Czytania"