Przyimki miejsca

To ćwiczenie składa się ze zdań, w których brakuje przyimka określającego miejsce. Należy wybrać pasujący przyimek spośród czterech opcji. Najwięcej problemów uczniom sprawia odróżnienie aus i von lub nach i zu. Aus - ze środka, z wewnątrz czegoś; von z przestrzeni, czegoś nie ograniczonego, np. z pracy, znad morza, z ulicy, z kąpieli. Nach - jadąc do jakiejś miejscowości (Ich fahre nach Warszawa)lub miejsca (nach Hause). Zu - gdy jesteś już w jakimś miejscu, ale nie miejscowości (Ich bin zu Hause).

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Ich gehe durch die Tür und stehe vor dir.
1.) Wir fliegen London.

2.) Ich sitze dem Stuhl.

3.) Am Wochenende fahren wir unserer Oma.

4.) Woher kommst du? Ich komme der Schule.

5.) Wir fahren seit einer Stunde dem Fluss .

6.) Um Spanien zu kommen, müssen wir Frankreich fahren.

7.) Am Montag muss ich wieder die Schule gehen.

8.) Danach fahren wir Meer.

9.) Meine Mutter ist bereits Hause angekommen. Ich gehe jetzt Hause.

10.) Ich schlage die Wand.

11.) Mein Vater ist gerade Doktor gekommen.

12.) Ich bin morgen Arzt.

13.) Der Zug fährt nach Hamburg.

14.) Der Einbrecher geht das Haus und sucht einem offenen Fenster.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Czytania"