Odmiana czasowników w języku niemieckim

Odmiana, a więc koniugacja czasownika (das Verb) to obszerny dział gramatyki języka niemieckiego. Czasowniki odmieniają się bowiem przez osoby, liczby, przypadki, strony i liczby - tak samo jak ma to miejsce w języku polskim. Co więcej, w języku niemieckim występuje wiele czasowników "specjalnych" czy nietypowych, a więc takich, dla których stosuje się inne zasady - wystarczy wymienić tu czasowniki nieregularne (na przykład bitten)czy modalne (na przykład sollen).

Ważna jest także znajomość odmiany czasowników złożonych (na przykład einkaufen) i zwrotnych (sich waschen). Wyzwaniem dla każdego, kto myśli o biegłej znajomości tego języka będzie także rekcja czasowników, a więc łączenie się określonego czasownika z przyimkiem, co warunkuje także zastosowanie określonego przypadku. Typowym błędem jest tu stosowanie kalek z języka polskiego, a więc "zdroworozsądkowe" dobieranie przypadków. Uniknięcie tych błędów pozwoli na płynną komunikację oraz przyczyni się do lepszego rozumienia wypowiedzi pisemnych i ustnych. Innymi słowy - to niezbędny krok na drodze do pełnej znajomości języka niemieckiego.

Ćwiczenia zostały specjalnie dobrane tak, by każda zasada miała w nich swoją reprezentację. Znaczna część zadań poświęcona jest wyjątkom, dzięki czemu dokładne ich wykonanie pozwoli utrwalić wiedzę i wyrobić poprawne nawyki językowe. Poszczególne zadania ułożono z myślą o osobach zaawansowanych, jak i początkujących, poziom trudności rośnie z ćwiczenia na ćwiczenie.

Niemieckie ćwiczenia

Czasowniki zwrotne facile (23 cwiczenia)
Czasowniki rozdzielnie złożone facile (25 cwiczenia)
Czasowniki regularne facile (13 cwiczenia)
Czasowniki nieregularne facile (16 cwiczenia)
Czasowniki modalne facile (16 cwiczenia)
"sein" facile (14 cwiczenia)
"haben" molto facile (17 cwiczenia)
"sein" i "haben" facile (19 cwiczenia)
"werden" molto facile (20 cwiczenia)
Czasowniki i przyimki facile (19 cwiczenia)
"lassen" facile (18 cwiczenia)

Wprowadzanie tekstu
Zadanie wielokrotnego wyboru