Koniugacja czasownika "haben"

Tutaj znajdują się zadania do ćwiczenia koniugacji czasownika "haben". Czasownik ten należy do grupy niezwykle ważnych czasowników w języku niemieckim. Jego najważniejsza rola opiera się na tym, że służy on do formułowania i konstruowania zdań w różnych czasach gramatycznych.

Dobra znajomość tego czasownika i jego odmiany pozwala na poprawne budowanie wypowiedzi, w których używane są różne czasy gramatyczne. Zadanie składa się z tekstu, w którym znajdują się puste miejsca. W każde z pustych miejsc należy wpisać poprawną formę czasownika "haben".

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Wann hast du Geburtstag? Ich habe heute Geburtstag!

1.) Gute Tag! Sie (formal) etwas Geld für mich?

2.) Mein Bruder mit seiner Frau keine Kinder.

3.) Welche deutsche Stadt die meisten Einwohner? Berlin.

4.) Welcher Monat die wenigsten Tage? Der Februar, alle anderen 30 oder 31 Tage.

5.) jemand noch Hunger? Wir noch genug zu essen.

6.) Wir heute Donnerstag. Am Freitag euer Opa Geburtstag.

7.) Meine Mutter keine Zeit. ihr Zeit für mich?

8.) Morgen meine Schwester Geburtstag und ich noch kein Geschenk.

9.) Ein Mensch zwei Beine, Hunde vier Beine.

10.) Warum ihr keinen Hund? Wir Angst vor Hunden.

11.) Wir einen Hund, ihr zwei Katzen.

12.) Ihr keinen Hunger, aber ich Durst.

13.) Ich gearbeitet und ihr nichts gemacht.

14.) Morgen wir eine Prüfung und ich noch nicht gelernt.

15.) Was du gesagt? Ich dich nicht verstanden.

16.) du denn keine Angst? Ich Angst!

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Koniugacja"