Koniugacja niemieckich czasowników

Dla przypomnienia należy powiedzieć, że czasownik (das Verb) jest częścią mowy, która służy do określenia czynności lub stanu.

W języku niemieckim czasowniki mogą być proste (na przykład gehen) lub złożone (na przykład verstehen), a także osobowe (ich fahre) i nieosobowe (es regnet) oraz zwrotne, które łączą się z dopełnieniem zaimkowym (mich, dich, mir, itp.). Dodatkowo wyróżnia się czasowniki mocne i słabe, regularne i nieregularne.

Koniugacja czasownika, a więc odmiana przez osoby, czasy, tryby, strony, liczby i aspekty to ważna część opanowywania gramatyki języka niemieckiego. Szczególnie istotna i problematyczna jest odmiana przez czasy, występują tu bowiem znaczne różnice pomiędzy językiem polskim a językiem niemieckim. Dotyczy to zwłaszcza sporej grupy czasowników nieregularnych.

Właściwa odmiana czasownika przez osoby i czasy jest niezbędna do prawidłowej, codziennej komunikacji.

dalej

Poniższe zestawy ćwiczeń pozwolą szybko opanować to istotne zagadnienie. Użyteczne zasoby dostępne dla każdego kursanta pomogą w szybszym zapamiętaniu poszczególnych form niemal każdego niemieckiego czasownika.

Zadanie polega na wybraniu właściwej, odmienionej formy czasownika i dopasowaniu jej do odpowiedniego zaimka osobowego. Po uzupełnieniu wszystkich pól kursant otrzyma podsumowanie ćwiczenia z wyszczególnionymi poprawnymi i błędnymi odpowiedziami.

Ćwiczenia zostały celowo dobrane tak, by w miarę postępów kursanta zwiększał się ich poziom trudności. Oznacza to, że początkowo kursant opanowuje powszechne, często używane i proste czasowniki, by z czasem poznać te, które wciąż są ważne, ale rzadziej używane.

Dla wygody kursanta, a także po to, by zagwarantować jak najlepsze wyniki nauki, program przypomni te czasowniki, które zostały w trakcie wypełniania zadań odmienione niepoprawnie. Ich lista będzie dostępna online wraz z możliwością druku do późniejszej nauki.