Czas przeszły (Perfekt)

Czas przeszły Perfekt jest czasem złożonym - wymaga bowiem zastosowania czasownika w trzeciej formie podstawowej (tak zwany imiesłów czasu przeszłego - Partizip II) i czasownika posiłkowego haben lub sein w czasie teraźniejszym. Stosuje się go dla wyrażenia czynności zakończonej w przeszłości.

Zestaw ćwiczeń pozwala szybko opanować zasady stosowania czasowników posiłkowych (co sprawia często problemy), utrwala także znajomość właściwych form czasowników.

sein
ich äöüß
du äöüß
er, sie, es äöüß
wir äöüß
ihr äöüß
sie äöüß