Czas teraźniejszy (Präsens)

Nauka odmiany czasowników w czasie teraźniejszym to kluczowa kwestia i zarazem punkt wyjścia do dalszej nauki. Dodatkowo, zagadnienie to sprawia spore problemy - wiele zasad należy opanować pamięciowo.

Czas teraźniejszy stosujemy do opisu czynności lub sytuacji, które występują w danej chwili, ale także (w połączeniu z odpowiednimi określeniami czasowymi) do opisu czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają nadal bądź też wydarzą się w najbliższej przyszłości.

sein
ich äöüß
du äöüß
er, sie, es äöüß
wir äöüß
ihr äöüß
sie äöüß