Czas zaprzeszły (Plusquamperfekt)

Czas zaprzeszły stosuje się wówczas, gdy mowa o czynnościach czy zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, przy czym jedno z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.

Jego konstrukcja jest bardzo podobna do czasu przeszłego Perfekt, jedyną różnicą jest stosowanie czasowników posiłkowych w czasie przeszłym Imperfekt.

Zadania koncentrują się na ćwiczeniu doboru właściwego czasownika posiłkowego i jego odmiany oraz stosowania właściwej odmiany czasowników w trzeciej formie podstawowej.

sein
ich äöüß
du äöüß
er, sie, es äöüß
wir äöüß
ihr äöüß
sie äöüß

Kontakt Ogólne Warunki Handlowe Prywatność