Czas przyszły (Futur II)

Ten czas stosuje się wówczas, gdy mówimy o wydarzeniu lub czynności, która faktycznie lub prawdopodobnie będzie w przyszłości zakończona.

Czas ten jest podobny do czasu przyszłego Futur I - ponownie używa się tu odmienionego czasownika werden oraz bezokolicznika czasu przyszłego (czasownik posiłkowy haben lub sein oraz trzecia forma czasownika.

Nie sprawia on większego problemu uczącym się, tym niemniej należy ćwiczyć jego poprawne stosowanie.

sein
ich äöüß
du äöüß
er, sie, es äöüß
wir äöüß
ihr äöüß
sie äöüß

Kontakt Ogólne Warunki Handlowe Prywatność