Czas przyszły (Futur I)

Czas przyszły jest kolejnym czasem złożonym - składa się z odmienianego przez osoby czasownika werden oraz bezokolicznika czasu podstawowego.

Jest to prawdopodobnie najłatwiejszy z czasów w języku niemieckim, bowiem wymaga jedynie znajomości podstawowych form czasowników (bezokoliczników). Tym niemniej należy ćwiczyć jego stosowanie, czemu służy poniższy zestaw zadań.

sein
ich äöüß
du äöüß
er, sie, es äöüß
wir äöüß
ihr äöüß
sie äöüß