Czas przeszły prosty (Imperfekt)

Czas przeszły Imperfekt to jeden z trzech czasów przeszłych w języku niemieckim. Używa się go przede wszystkim w opowiadaniach, relacjach i opisach sytuacji, które miały miejsce w przeszłości.

Zadania skupiają się na ćwiczeniu odmiany czasowników (zarówno mocnych, słabych, jak i nieregularnych) przez wszystkie osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej.

sein
ich äöüß
du äöüß
er, sie, es äöüß
wir äöüß
ihr äöüß
sie äöüß

Kontakt Ogólne Warunki Handlowe Prywatność