Zaimki w języku niemieckim

Zaimek (das Pronomen) w języku niemieckim - podobnie jak w języku polskim - występuje w wielu rodzajach. Ta część mowy służy przede wszystkim do zastępowania innych części mowy, co pozwala na ominięcie nadmiernych powtórzeń i przyczynia się do skrócenia i urozmaicenia wypowiedzi.

Gramatyka niemiecka wyróżnia siedem ich rodzajów, wszystkie odmieniają się przez przypadki i liczby.

Zaimek osobowy (ich, du, ...) - jak sama nazwa wskazuje - służy do wskazania osoby, rzeczy lub sytuacji.

Zaimek bezoosobowy (es) z kolei oznacza trzecią osobę liczby pojedynczej, ale także zastępuje on rzeczowniki nijakiego rodzaju.

Zaimek dzierżawczy pełni funkcję przydawki, a mówiąc prościej - mówi on do kogo coś należy (mein, dein, ...).

Zaimek zwrotny (sich) odpowiada polskiemu "się".

Zaimek wskazujący służy wskazaniu konkretnej rzeczy, staje się więc niejako rodzajnikiem rzeczownika.

Zaimki nieokreślone stosujemy, gdy chcemy wskazać na powszechność jakiegoś zjawiska, cechy czy rzeczy.

Zaimki pytające zazwyczaj stosuje się na początku zdania, wskazują one na konkretną, interesującą nas cechę, rzecz, osobę.

Poprawne stosowanie odpowiednich zaimków to podstawa komunikacji w każdym języku. Dlatego tak ważnym jest, by wszystkie przygotowane ćwiczenia wykonać uważnie i poprawnie. Pozwoli to na utrwalenie już znanych reguł i zasad gramatycznych, a ponadto przybliży Was do celu ostatecznego, jakim jest płynna komunikacja po niemiecku.

Niemieckie ćwiczenia

Zaimki osobowe molto facile (14 cwiczenia)
Zaimki zwrotne facile (21 cwiczenia)
Zaimki pytające facile (18 cwiczenia)
Zaimki względne facile (14 cwiczenia)
Zaimki nieokreślone facile (22 cwiczenia)
Zaimki wskazujące facile (12 cwiczenia)
Zaimki dzierżawcze facile (25 cwiczenia)

Wprowadzanie tekstu
Zadanie wielokrotnego wyboru