Zaimki wskazujące (określone) w języku niemieckim

Zaimki wskazujące, w języku polskim nazywane też określonymi, wskazują na pojęcia i cechy, które już są znane z kontekstu wypowiedzi. Odnoszą się więc do konkretnego przedmiotu i w zdaniu zajmują miejsce rodzajnika. Niemieckie zaimki wskazujące odmieniają się przez przypadki i rodzaje.

Prawidłowe wykonanie ćwiczenia polega na uzupełnieniu zdań o brakujące zaimki wskazujące – wybierz właściwą formę gramatyczną spośród 4 zaprezentowanych opcji.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Dieser Mann ist mein Vater!
1.) Frau ist meine Mutter.

2.) Frage ist einfach als andere Frage.

3.) Haus steht hier schon seit 100 Jahren.

4.) Frau gehört das schöne Auto.

5.) Buch habe ich schon gelesen.

6.) Du weißt auch nicht?

7.) Weißt du wie alt unser Lehrer ist? weiß ich nicht.

8.) Film ist einfach schlecht.

9.) Du kennst du den neuen Film mit Til Schweiger? Nein, habe ich noch nicht gesehen.

10.) Wer ist dieser Mann? mit dem blonden Haar ist mein Vater.

11.) Mann habe ich etwas Geld gegeben.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Zaimki"