Zaimki pytające (pytajne) w języku niemieckim

Zaimków pytających używa się podczas stawiania pytań – wskazują na interesującą cechę, przedmiot itp. W języku niemieckim, podobnie jak w polskim, najczęściej wykorzystuje się zaimki: wer? was? (kto? co?), które odmieniają się przez przypadki, ale wyłącznie w liczbie pojedynczej. Gdy chcesz zapytać o konkretny przedmiot lub osobę – użyj zaimka „welcher”, czyli „który” (odmienia się przez przypadki tak samo, jak rodzajnik określony). Jeśli pytasz o rzecz bliżej nieokreśloną – powinieneś wykorzystać zwrot was für ein/eine? (jaki, jakiego rodzaju). Ostatni człon zwrotu odmienia się jak rodzajnik nieokreślony.

Uzupełnij zdania o brakujące zaimki pytające – wybierz właściwą formę gramatyczną z 4 dostępnych opcji.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Wem gehört das Auto? Meinem Vater.

1.) geht es dir? Ganz gut und dir?

2.) heißt dein Bruder? Er heißt Fritz.

3.) ist du am liebsten? Pizza!

4.) steht der Eiffelturm? Natürlich in Paris.

5.) heißt der Präsident Deutschlands? Joachim Gauck.

6.) steht dein Auto? Hier, neben der Straße.

7.) bist du nicht in der Schule? Weil ich krank bin

8.) hoch ist der Eiffelturm? Mindestens 300 Meter.

9.) ist dein Beruf? Ich bin Maler.

10.) wurde Deutschland das erste Mal Fußballweltmeister? 1954.

11.) kommt ihr? Wir kommen aus England.

12.) ist größer? Karl oder Helmut? Ich glaube Helmut ist größer.

13.) gehört das schöne Haus? Meinem Onkel.

14.) fährt dieser Zug? Der Zug fährt nach Italien.

15.) gehst du? In die Schule.

16.) Auto ist das? Das ist das Auto meines Bruders.

17.) liebst du? Ich liebe Theresa.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Koniugacja"