Zaimki względne w języku niemieckim

Zaimek względny to szczególny rodzaj spójnika, który łączy zdanie nadrzędne z podrzędnym, gdzie pełni funkcję podmiotu. Zwykle zdanie podrzędne, które rozpoczyna zaimek względny, wyróżnia się tzw. szykiem ramowym – czyli czasownik w formie osobowej znajduje się na końcu. Zaimki względne w języku niemieckim w głównej mierze przypominają rodzajniki określone. Ich forma zależy od formy wyjściowego rzeczownika w zdaniu nadrzędnym – to części mowy odmienne przez osoby i przypadki.

Uzupełnij zdania o brakujące zaimki względne – wybierz formę dopasowaną pod względem gramatycznym – zwróć uwagę na rodzajnik i przypadek rzeczownika wyjściowego.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Das ist das Haus, in dem meine Freundin wohnt.
1.) Das ist die Familie, neben uns wohnt.

2.) Wir brauchen einen Hund, mit wir abends spazieren gehen können.

3.) Die Katze, die Maus gefressen hat.

4.) Das Haus, wir letztes Jahr verkauft haben, war sehr schön.

5.) Die Freundin, mit er im Kino war, hat heute angerufen.

6.) Das sind die Nachbarn, gestern aus dem Urlaub zurückgekommen sind.

7.) Der Mann, im zweiten Stock wohnt.

8.) Ich bedanke mich für deinen Brief, ich heute erhalten habe.

9.) Das ist die Straße, in unser Auto steht.

10.) Das sind die Freunde, mit wir im Urlaub waren.

11.) Der Mann, das schöne Auto gehört.

12.) Das Mädchen, der große Hund gehört.

13.) Das sind die Vögel, ich etwas zu fressen gegeben habe.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Zaimki"