Przyimki łączące się z celownikiem

Przyimki to części mowy, które znaczenia nabierają dopiero w połączeniu z innym wyrazem (przykładowo „stół” i „na stole”). Przyimki narzucają dookreślanym przez nie wyrazom przypadek. Spora ich grupa łączy się tylko i wyłącznie z celownikiem (der Dativ). Należą do nich przyimki: aus, bei, mit, von, zu, nach, seit, gegenüber. Warto zapamiętać, że od tej reguły nie ma żadnych wyjątków.

Poniższe ćwiczenia polegają na wybraniu z czterech przyimków tego właściwego. Uwaga - tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Unser Sohn spielt mit seiner Schwester.
1.) Das ist das Auto Bruder meiner Mutter.

2.) Wir wohnen Zentrum.

3.) Wir gehen zusammen Haus.

4.) Heute ist Montag und ich bin Schule.

5.) Ich bin arbeitslos. nächsten Monat werde ich wieder arbeiten.

6.) Mein Hund sitzt Haus.

7.) Du wohnst immer noch Mutter?

8.) Ich bin krank und gehe deshalb Arzt.

9.) Ich spreche Bruder.

10.) Das Buch liegt Tisch.

11.) Wir reden Eltern.

12.) Frühling kommt der Sommer.

13.) Es regnet Tagen.

14.) Wir fahren ganzen Familie in den Zoo.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Przyimki"