Stopień wyższy i najwyższy – stopniowanie przymiotników

Stopień wyższy przymiotnika oznacza większe nasilenie danej cechy, stopień najwyższy – największe nasilenie konkretnej cechy. W języku niemieckim formy stopnia wyższego i najwyższego tworzy się najczęściej przez dodanie właściwej końcówki do przymiotnika w stopniu równym (ale nie zawsze!).

Ćwiczenie polega na uzupełnieniu pustych pól przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Stwórz odpowiednie formy gramatyczne do przymiotników w stopniu równym, które są podane.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: warm - wärmer - am wärmsten
1.) gut - - am

2.) einfach - - am

3.) traurig - - am

4.) billig - - am

5.) langsam - - am

6.) lustig - - am

7.) schnell - - am

8.) tief - - am

9.) schwer - - am

10.) schmal - - am

11.) schön - - am

12.) klein - - am

13.) breit - - am

14.) leicht - - am

15.) schlecht – - am

16.) teuer - - am

17.) lang - - am

18.) jung - - am

19.) alt - - am

20.) hoch - - am

21.) stark - - am

22.) kurz - - am

23.) groß - - am

24.) schwach - - am

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Przymiotniki"