Przymiotniki przeciwstawne (antonimy)

Dzięki antonimom w nieskomplikowany sposób, niemal bez wysiłku, poszerzysz zasób swojego słownictwa. W języku niemieckim zdecydowaną większość przymiotników przeciwstawnych tworzy się przez dodanie przedrostka do przymiotnika wyjściowego, np.: un- (nie-), czasem wykorzystuje się: il-, ir- lub in-. Istnieje też niewielka grupa przymiotników, których antonimy stanowią zupełnie odmienne słowa. Jeśli nauczysz się prawidłowo tworzyć antonimy, pogłębisz swoją wiedzę na temat używania najważniejszych niemieckich przymiotników w zdaniu oraz ich znaczenia.

Do wskazanych w ćwiczeniu przymiotników dobierz odpowiedni antonim. Wybierz prawidłową formę spośród podanych opcji.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: a) groß <> klein, schmutzig <> sauber
1.) schlank <> , sauber <>

2.) lieb <> , reich <>

3.) schön <> , weich <>

4.) hoch <> , stark <>

5.) neu <> , nass <>

6.) wertvoll <> , nett <>

7.) dunkel <> , ruhig <>

8.) lustig <> , normal <>

9.) heiß <> , interessant <>

10.) warm <> , billig <>

11.) schnell <> , gut <>

12.) klein <> , lang <>

13.) jung <> , intelligent <>

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Przymiotniki"