Stopień najwyższy przymiotnika

Przymiotniki w stopniu najwyższym przydają się w każdym języku – pomagają wyrazić, że dany przedmiot, osoba itp. są „naj”, czyli oznaczają najwyższe nasilenie danej cechy.

Stopień najwyższy przymiotników w języku niemieckim tworzy się stosunkowo łatwo – najczęściej nowa forma powstaje przez dodanie właściwego przyrostka do przymiotnika w stopniu równym, np. -st. Przymiotniki w stopniu najwyższym z reguły występują w zdaniu z rodzajnikami określonymi, czasem z zaimkami dzierżawczymi. Pamiętaj, że to odmienne formy (przez przypadki i rodzaje).

Ćwiczenie polega na uzupełnieniu zdań o właściwą formę przymiotnika w stopniu najwyższym. Stopień równy przymiotnika podano na końcu zdania – zamień go na stopień najwyższy i , zgodnie z zasadami gramatyki, wstaw w puste pole wypowiedzenia.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Paul der jüngste Schüler unserer Klasse. [jung]

1.) Der Mariannengraben Punkt der Erde. [tief]

2.) Klaus Schwimmer der Schule. [gut]

3.) Der ICE Zug Deutschlands. [schnell]

4.) Die Hauptstraße Straße der Stadt. [breit]

5.) Opa Mann in seinem Haus. [alt]

6.) Barcelona Stadt Spaniens. [schön]

7.) Der 21. Juni Tag des Jahres. [lang]

8.) Der Mount Everest Berg der Erde. [hoch]

9.) Mama und Papa Eltern! [gut]

10.) Heute Tag der Woche. [warm]

11.) Wo Ort der Erde? [kalt]

12.) Malta Land in der EU. [klein]

13.) Der Diamant Stein der Erde. [hart]

14.) London Stadt Englands. [groß]

15.) Der Februar Monat des Jahres. [kurz]

16.) Geparde Tiere am Boden. [schnell]

17.) Die Mona Lisa Gemälde der Welt. [berühmt]

18.) Mein Bruder Haare in der Familie. [kurz]

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Koniugacja"