Zwroty i zdania w liczbie mnogiej i pojedynczej

W języku niemieckim liczbę mnogą rzeczowników tworzymy przez zmianę rodzajnika (gdy określony, na "die", a nieokreślony - rodzajnika się nie używa) oraz formy rzeczownika, najczęściej poprzez dodanie końcówki -n lub -en. Przekształcając podmiot zdania na liczbę mnogą, należy pamiętać również o zmianie formy czasownika (np. Das Kind geht zur Schule. Die Kinder gehen zur Schule. - Dziecko idzie do szkoły. Dzieci idą do szkoły).

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Meine Schwester hat blonde Haare. Meine Schwestern haben blonde Haare.

1.) Mein Bruder spielt Fußball.

2.) Das Fenster und die Tür steht offen.

3.) Der Mann spricht mit der schönen Frau.

4.) Der Hund spielt mit der Katze.

5.) Das Kind hat ein altes Buch gefunden.

6.) Das Haus hat eine schöne rote Tür.

7.) Meine Freundin liebt ihren Hund.

8.) Unser Lehrer isst einen roten Apfel.

9.) In der Schule arbeitet ein intelligenter Lehrer.

10.) In dem Garten wächst ein großer Baum.

11.) Vor dem Haus steht das neue Auto.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Czytania"