Zaimki względne w języku niemieckim

Zaimki względne pozwalają na zawarcie w zdaniu dodatkowych informacji na temat jego podmiotu. "To mężczyzna, który był w sklepie" - w polskim zdaniu rolę zaimka względnego pełni tutaj słowo "który". Zaimki względne w języku niemieckim wyglądają podobnie do zaimków osobowych. Różnią się jedynie w liczbie mnogiej, odmienionej przez Dativ, która brzmi "denen". Przykłady zdań:


Należy pamiętać o szyku przestawnym po zaimku względnym!

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Das ist das Paar, das letzte Woche geheiratet hat.
1.) Das ist die Familie, ein neues Haus gebaut hat.

2.) Ich wünsche mir einen Mann, mit ich durch mein Leben gehe.

3.) Die Katze, der alten Frau gehört.

4.) Das ist die Frau, mit mein Bruder verheiratet ist.

5.) Ist das die Frau, du heiraten möchtest?

6.) Das sind die Länder, in der Zukunft wichtig sein werden.

7.) Das sind die Leute, einfach nicht genug bekommen können.

8.) Der Hund, in dem roten Auto sitzt.

9.) Sie wohnen in einem Haus, vor über 100 Jahren gebaut wurde.

10.) Das ist das Haus, in unser Lehrer wohnt.

11.) Wie heißt das Land, in der Eiffelturm steht?

12.) Vielen Dank für deinen Brief, ich gestern bekommen habe.

13.) Das sind die Freunde, mit ich früher oft gespielt habe.

14.) Mein Freund ist der Mann, das gelbe Auto gehört.

15.) Der Mann, das alte Haus gehört.

16.) Wo ist der Mann, dieser Hund gehört?

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Zdania"