Mianownik (Nominativ) w języku niemieckim

Najczęściej używany przypadek - mianownik (der Nominativ) odpowiada na pytanie "kto"? "co"? (wer? was?). Jego znajomość i poprawne stosowanie to podstawa dla komunikacji w języku niemieckim. Istotna jest tu dość znaczna różnica - wiele czasowników, które w języku polskim łączą się z narzędnikiem, w gramatyce języka niemieckiego występują właśnie w mianowniku (Er wird Ingenieur). Inna, pomocna w nauce zasada mówi, że po czasownikach "sein" i "werden" zawsze następuje mianownik.

Specjalnie dobrane ćwiczenia pozwolą szybko opanować najważniejsze zasady dotyczące stosowania tego przypadku.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Der große Hund ist gefährlich.
1.) Handy funktioniert nicht richtig.

2.) arbeite morgen sicher nicht.

3.) hat meine tollen Schuhe an.

4.) Tante isst furchtbar gerne Knoblauch.

5.) Hund von David ist sehr groß.

6.) Blume ist eine Rose.

7.) Katze klettert gerne auf den Baum.

8.) Geschwister laufen schnell davon.

9.) Morgen wollen zusammen einkaufen gehen.

10.) Schwester ist sehr nett und freundlich.

11.) Hemd passt gut zur grauen Hose.

12.) Hund jagt die Katze des Nachbarn.

13.) Dort spielen Kinder mit meiner Katze.

14.) Knoblauch stinkt in der ganzen Küche.

15.) Kinder sind jeden Tag am Spielplatz.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Czytania"