Rodzajniki "der", "die", "das" w języku niemieckim

Zadanie ma służyć identyfikowaniu rodzaju podanego rzeczownika, poprzez dobranie do niego odpowiedniego rodzajnika określonego. Podane są różnorodne rzeczowniki, do nich trzeba dopasować prawidłowy rodzajnik. To bardzo łatwe ćwiczenie, ponieważ wszystkie rzeczowniki podane są w mianowniku, a jedynym zadaniem jest rozpoznanie rodzaju słówka i wstawienie prawidłowego rodzajnika.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: a) der Morgen b) der Abend
1.) a) Jahr b) Sekunde

2.) a) Gesicht b) Mund

3.) a) Essen b) Platz

4.) a) Haus b) Arbeit

5.) a) Brot b) Apfel

6.) a) Hund b) Stuhl

7.) a) Woche b) Monat

8.) a) Wasser b) Buch

9.) a) Bein b) Kopf

10.) a) Land b) Frage

11.) a) Stunde b) Tag

12.) a) Kind b) Mädchen

13.) a) Schule b) Lehrer

14.) a) Frau b) Mann

15.) a) Beispiel b) Antwort

16.) a) Hand b) Arm

17.) a) Auge b) Ende

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Czytania"