Rodzajnik nieokreślony w języku niemieckim

Ćwiczenie to pomoże nauczyć się prawidłowego stosowania rodzajnika nieokreślonego. Używany jest, gdy pierwszy raz mówimy o osobie lub rzeczy, wcześniej o tym nie wspominaliśmy. Poprzedza też rzeczowniki, które określają jedną rzecz lub osobę z większego zbioru. Używany jest zawsze wraz z wyrażeniem "gibt es", po którym zawsze występuje biernik.

Rodzajnik nieokreślony odmienia się jedynie przez rodzaje i przypadki. Nie występuje w liczbie mnogiej. W tym ćwiczeniu, użytkownik musi wybrać odpowiedni rodzajnik, który pasuje do rzeczownika pod względem rodzaju i przypadku.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Eine Frau spricht mit einem Mann

1.) Auf dem Stuhl sitzt Mann und daneben sitzt Frau.

2.) Vor unserem Haus sitzt Katze, die mit roten Ball spielt.

3.) Diese Tasse ist Geschenk Freundes.

4.) Meine Mutter liest Buch und schaut Film.

5.) Der Mann Freundin hat Auto gewonnen.

6.) Mein Bruder hat sich mit Frau getroffen.

7.) In meinem Zimmer steht Tisch mit Computer.

8.) Im Garten spielt Junge und Mädchen.

9.) Das ist das Auto Freundin.

10.) Tages werde ich reich sein.

11.) Ich gebe Mann Apfel.

12.) Unser Haus steht neben Straße und neben Baum.

13.) Er aß ich Apfel, der seiner Freunde gehörte.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Czytania"