Liczba mnoga rzeczowników w języku niemieckim

Ćwiczenie pomagające nauczyć się zmieniania formy rzeczownika z liczby pojedynczej na liczbę mnogą w mianowniku. Zastosowane zostały ważne rzeczowniki i ich forma w liczbie mnogiej. Większość rzeczowników w języku niemieckim występuje w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Rodzajnik określony dla liczby mnogiej to zawsze "die". Nie ma rodzajnika nieokreślonego. Rzeczowniki w liczbie mnogiej przybierają różne końcówki. Dobrą metodą jest więc, uczenie się nowych słówek od razu w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej.

Rzeczowniki rodzaju męskiego, w liczbie mnogiej mają końcówkę -e; -er; -en lub forma jest taka sama, jak w liczbie pojedynczej. Rzeczowniki w rodzaju żeńskim przyjmują końcówkę -n; -nen lub -en. Niektóre przyjmują końcówkę -e lub przegłos. Rodzaj nijaki otrzymuje -er i przegłos, -e bez przegłosu, -se lub pozostają bez końcówki.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: der Satz - die Sätze, die Woche - die Wochen
1.) die Minute - die , die Sekunde - die

2.) die Frage - die , die Antwort - die

3.) das Kind - die , der Mensch - die

4.) das Auto - die , die Straße - die

5.) das Jahr - die , die Stunde - die

6.) der Junge - die , das Mädchen - die

7.) der Mann - die , die Frau - die

8.) das Buch - die , die Zeitung - die

9.) das Geschäft - die , die Schule - die

10.) der Tag - die , der Monat - die

11.) das Zimmer - die , das Bett - die

12.) der Schuh - die , die Hand - die

13.) der Freund - die , die Freundin - die

14.) der Bruder - die , die Schwester - die

15.) die Nacht - die , das Büro - die

16.) der Vater - die , die Mutter - die

17.) das Fenster - die , die Tür - die

18.) das Beispiel - die , das Land - die

19.) das Haus - die , der Baum - die

20.) der Sohn - die , die Tochter - die

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Rzeczowniki i rodzajniki"