Rzeczowniki i rodzajniki w języku niemieckim

Zadanie składa się ze zdań z pustymi miejscami przeznaczonymi na przedimki i rzeczowniki. Dla każdego pytania/ćwiczenia przedimek i rzeczownik podany jest w mianowniku, a użytkownik musi użyć go w pasującej formie i wstawić w puste miejsce. Ćwiczenie pozwala kształtować, przede wszystkim, umiejętność rozróżniania przypadków i zapisywania poprawnej formy przedimka i rzeczownika z prawidłową końcówką.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Hier ist der Mann. Siehst du den Mann? [der Mann / der Mann]

1.) Das ist in der glücklich sind. [die Stadt / die Menschen]

2.) Wer ist , die mit spazieren geht. [die Frau / der Hund]

3.) steht an . [der Mann / die Straße]

4.) Sie ist meiner Frau. [die Tochter / der Bruders]

5.) Mein Vater gibt . [der Hund / das Essen]

6.) Er ist , die neben uns steht. [der Mann / die Frau]

7.) Er gibt ihr und für das neue Auto. [die Blumen / der Schlüssel]

8.) Wem Gehört neben ? [das Auto / das Haus]

9.) Mein Bruder ist der beste Schüler . [die Schule]

10.) Fußball ist . [der Sport / die Deutschen]

11.) Der Mann geht mit in . [der Hund / der Garten]

12.) Dieses Auto gehört , das andere . [der Vater / die Mutter]

13.) Gibst du und etwas Geld? [der Mann / die Frau]

14.) Wir haben auf gestellt. [das Auto / der Parkplatz]

15.) Das ist das Haus und das ist das Haus . [der Sohn / die Eltern]

16.) Die Küche ist das schönste Zimmer . [das Haus]

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Koniugacja"

Kontakt Ogólne Warunki Handlowe Prywatność