Przysłówki miejsca w języku niemieckim

Znajomość przysłówków miejsca przydaje się już na początku uczenia się języka obcego. Dzięki nim bez trudu zapytasz o drogę, kierunek, miejsce na mapie itd. Przysłówki miejsca w języku niemieckim określają miejsce – wtedy odpowiadają na pytanie „wo?” (gdzie?). Mogą również wskazywać kierunek – woher i wohin (skąd, dokąd?). Zwróć uwagę, czy w zdaniu występuje ruch – pamiętaj o właściwych formach i przyimkach. Uważaj, by nie pomylić form zarezerwowanych wyłącznie dla ruchu z pozostałymi.

Np. Dort steht mein Haus. (Tam stoi mój dom.) – przysłówek odpowiada na pytanie „gdzie?” (w zdaniu nie wstępuje ruch). Ale: Wie komme ich dorthin? (Jak tam dojdę?) – tutaj jest mowa o przemieszczaniu i należy użyć formy związanej z ruchem.

Podobnie: Links sehen Sie das Haus. (Po lewej widzą Państwo ten dom). Ale: Du musst noch sieben Schritte nach links machen. (Musisz zrobić jeszcze siedem kroków na lewo.) – ruch wymusza użycie właściwego przyimka – „nach”.

Do podanych zdań dobierz odpowiedni przysłówek miejsca – masz do wyboru 4 opcje, ale tylko 1 jest prawidłowa.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Wer nicht oben ist muss herauf gehen.
1.) Gehen Sie erst nach , dann und Sie sehen das Ziel.

2.) ist es warm, ist es kalt.

3.) Das Auto ist nicht , es steht .

4.) Der Sommer ist !

5.) ist es schmutzig. Wir müssen mal wieder putzen.

6.) Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. muss er doch sein.

7.) Ich gehe nach und dann wieder nach .

8.) ist das Haus neu, aber ist es alt.

9.) steht ein Tisch, ein Stuhl.

10.) Um auf den Berg zu kommen, musst du diesen Weg gehen.

11.) Die Katze sitzt auf dem Baum. Wir stehen und die Katze ist

12.) steht ein Sofa, liegt die Katze.

13.) Ein Bergsteiger steigt erst den Berg und dann .

14.) wohnen unsere Nachbarn.

15.) Wir sind in der Krise. Seit Jahren geht es mit der Wirtschaft .

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Koniugacja"

Kontakt Ogólne Warunki Handlowe Prywatność