Przysłówki czasu w języku niemieckim

Przysłówki czasu, jak nazwa wskazuje, pomagają ustalić czas czynności, wydarzenia, sytuacji itp. Te części mowy odpowiadają na następujące pytania: wann? (kiedy?), ab wann? (od kiedy?), seit wann? (od kiedy?), bis wann? (do kiedy?), wie lange? (jak długo?), wie oft? (jak często?).

Pamiętaj, że istnieją reguły dot. tworzenia konkretnych grup przysłówków czasu. Np. przysłówki, które określają powtarzalność tworzy się przez dodanie -s – abends, nachts. Przysłówki mogą odnosić się do przeszłości lub przyszłości (wann?), ustalać częstotliwość występowania (wie oft?) lub określać czas trwania (wie lang?).

Do każdego zdania dopasuj właściwy przysłówek czasu – masz do wyboru 4 opcje, ale tylko 1 jest prawidłowa.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Heute ist das Wetter schlecht. Morgen wird es besser.
1.) Ich trinke viel Wasser und gehe joggen.

2.) ist Wochenende.

3.) Du rufst deine Oma an.

4.) gehe ich schwimmen, arbeiten.

5.) Ich koche und gehe schwimmen.

6.) stehe ich auf, ziehe ich mich an.

7.) Wir gehen heute Abend ins Konzert. möchte ich noch duschen.

8.) Wir reisen . Wir waren zum Beispiel noch in Paris.

9.) kommt wieder der Sommer. wird es bereits wärmer.

10.) Ich weiß es nicht. Ich sage dir Bescheid.

11.) gehen wir Schwimmen, haben wir Oma besucht.

12.) Gehen wir noch etwas trinken?

13.) ist ein schöner Tag, war das nicht so.

14.) hat jemand an unserer Tür geklingelt.

15.) Ich versuche dich seit Tagen zu erreichen.

16.) Es ist spät. Es ist bereits 20 Uhr.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Czytania"