Rozumienie niemieckich numerów

W tym ćwiczeniu zapisane zostały numery do 100. Muszą zostać rozpoznane i zapisane cyframi w odpowiednim polu tekstowym. Ćwiczenie jest przeznaczone do trenowania rozumienia liczb. Pomaga szczególnie podczas słuchania rozmów i telewizji.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: sechs = 6 - zweiundvierzig = 42
1.) elf = , dreiundzwanzig =

2.) zwölf = , achtundneunzig =

3.) zweiundzwanzig = , siebenunddreißig =

4.) achtunddreißig = , siebenundachtzig =

5.) zwölf = , achtundsiebzig =

6.) zweiundvierzig = , fünfundneunzig =

7.) vierundfünfzig = , dreiundvierzig =

8.) fünfundzwanzig = , zweiundsiebzig =

9.) einundsiebzig = , zweiundzwanzig =

10.) Vierundachtzig = , neunundsiebzig =

11.) siebenundsechzig = , achtundvierzig =

12.) zweiundfünfzig = , sechsundvierzig =

13.) dreiundneunzig = , einundsechzig =

14.) dreizehn = , einundachtzig =

15.) zweiunddreißig = , siebzehn =

16.) neunzehn = , dreiundsechzig =

17.) siebzig = , siebenundvierzig =

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Cyfry"