Niemieckie numery od 1 do 100

Numery od 1 do 100 są podawane jako cyfry lub liczby i muszą być zapisywane słownie po niemiecku. Znając formę pisemną liczby, wiesz w jaki sposób te liczby wymawiać i jesteś w stanie je zrozumieć po niemiecku. Co więcej, to doskonała praktyka, doskonały trening w tworzeniu numerów powyżej 20, a jest to dość skomplikowana umiejętność.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: 51 = einundfünfzig, 62 = zweiundsechzig, 73 = dreiundsiebzig
1.) 17 = , 47 = , 59 =

2.) 36 = , 93 = , 20 =

3.) 46 = , 89 = , 66 =

4.) 56 = , 16 = , 91 =

5.) 67 = , 83 = , 98 =

6.) 28 = , 87 = , 40 =

7.) 52 = , 17 = , 33 =

8.) 11 = , 54 = , 78 =

9.) 73 = , 19 = , 43 =

10.) 52 = , 26 = , 38 =

11.) 61 = , 32 = , 75 =

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Cyfry"